Sự kiện Diệt Thần mở event “Giờ vàng thu hoạch”

Sự kiện Diệt Thần mở event “Giờ vàng thu hoạch”

Diệt Thần mở sự kiện “Giờ Vàng Thu Hoạch” 1. Giờ Vàng Thu Hoạch Thời gian: Từ 26/02/2015 đến 28/02/2015 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia chiếm mỏ bạc sẽ nhận được NHÂN HAI số bạc nhận được 2. Triệu hồi tam tộc  Thời gian: Từ 00h01, 27/02/2015(…)

Sự kiện Sát Thần VTC mở “Năm mới vui sắm Tết”

Sự kiện Sát Thần VTC mở “Năm mới vui sắm Tết”

Sát Thần VTC mở “Năm mới vui sắm Tết”  1. Nạp mốc thẻ_ Nhận nguyên bảo Thời gian: Từ 00h00, 10/2/2015 đến 23h00, 15/2/2015. Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ tích lũy mỗi ngày đạt mốc cố định sẽ nhận ngay phần quà KNB tương ứng như sau:(…)

Sự kiện Diệt Thần mở Nhân đôi kinh nghiệm

Sự kiện Diệt Thần mở Nhân đôi kinh nghiệm

Diệt Thần mở Nhân đôi kinh nghiệm Thời gian: Từ 11/02/2015 đến 12/02/2015 (Sự kiện sẽ diễn ra trong cả ngày) Nội dung:  + NHÂN ĐÔI điểm kinh nghiệm nhận được khi đi map (chiến đấu ở các bản đồ Ngoại Giới). + Chiến thắng Phụ Bản và Khám Phá đều áp dụng sự kiện(…)